Compensatie Voor Het Sterrenbeeld
Substability C Beroemdheden

Ontdek De Compatibiliteit Door Zodiac Sign

Artikel

Waarom ontleden studenten kikkers?

top-leaderboard-limiet'>

Er zijn veel chirurgen die zeggen dat ze de passie van hun leven voor het eerst ontdekten terwijl ze boven een ontlede kikker stonden in een biologieles op de middelbare of middelbare school. Maar, afgezien van het inspireren van de medische professionals van morgen, wat is het doel van dissectie? En nog belangrijker, waarom ontleedt iedereen die arme groene amfibieën altijd?

Er zijn veel redenen waarom studenten in biologielessen worden gevraagd om dissecties uit te voeren, en ze hebben veel te maken met het begrijpen van het lichaam en de wijdere wereld. Bij het ontleden van een dier zien, voelen en verkennen de leerlingen de verschillende organen in het lichaam. Door deze organen te zien en te begrijpen hoe ze werken binnen een enkel dier, kunnen studenten begrijpen hoe deze systemen werken bij veel andere dieren, waaronder zijzelf. Hoewel er verschillende aspecten zijn die kunnen verschillen tussen mensen en andere dieren, werken veel van de orgaansystemen in complexe dieren op dezelfde manier als die van mensen.

Een van de redenen waarom kikkers vaak worden gekozen om te worden ontleed, is dat hun lichaam een ​​goed overzicht geeft van de orgaansystemen van een complex levend wezen. Hoewel de manier waarop hun lichamen werken lang niet identiek is aan die van een mens, zijn er veel overeenkomsten. De organen die aanwezig zijn in een kikker, en de manier waarop ze in het lichaam zijn ingedeeld, lijken genoeg op mensen om studenten inzicht te geven in hoe hun lichaam werkt.

Naast het leren over zichzelf, kunnen studenten leren over ecologie en evolutie door middel van kikkerdissectie. Bepaalde lichaamsstructuren en aanpassingen zijn te zien bij kikkers die illustreren hoe ze zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld en hoe ze bepaalde niches vullen in de ecosystemen waartoe ze behoren. De tong van een kikker heeft zich bijvoorbeeld aangepast om een ​​grote lengte, kracht en snelheid te hebben om insecten tijdens de vlucht effectief te vangen. De rol die deze tong de kikker kan vervullen - insecten consumeren als primaire voedselbron - is belangrijk in de balans van veel ecosystemen waar de kikker deel van uitmaakt.

Er zijn ook praktische voordelen aan het gebruik van kikkers. Ze zijn geschikt voor dissectie in de klas en maken het proces beheersbaar voor studenten en docenten. Ook hebben kikkers om te beginnen een relatief korte levensduur, en hoewel sommige soorten op sommige plaatsen zeldzaam zijn, zijn andere soorten overvloedig en daarom uitstekende kandidaten voor gebruik bij dissectie. Brulkikkers zijn bijvoorbeeld een invasieve soort in een groot deel van de Verenigde Staten. Hoewel ze van nature helpen om insectenpopulaties onder controle te houden, bedreigen ze ook inheemse populaties van andere dieren. Dit is vooral het geval als het gaat om andere kikkers - het is bekend dat brulkikkers andere kikkers opeten en andere kikkersoorten uit hun natuurlijke habitat verdrijven. Brulkikkers, hoewel niet de enige kikkers die voor dissectie worden gebruikt, behoren tot de meest voorkomende. Het gebruik van deze kikkers heeft een tweeledig doel: hun populaties onder controle houden en tegelijkertijd een leerervaring bieden.

Hoewel het waar is dat veel mensen om veel verschillende redenen tegen dissectie in de klas zijn en alternatieven zoals modellen of online-opties aanbieden, is dissectie nog steeds een gewaardeerd educatief hulpmiddel dankzij het praktische karakter. Er wordt gedacht dat als studenten deze orgaansystemen zelf zien en voelen, ze meer uit de les zullen halen dan wanneer de leraar er alleen maar lezingen over geeft of lezingen over geeft. Sommige leraren spreken ook de hoop uit dat door over hun eigen lichaam te leren door middel van dissectie, studenten zullen gaan respecteren hoe hun lichaam werkt, en zullen nadenken over hoe ze het behandelen en wat ze erin stoppen.