Artikel

Wat Duitsers zeiden over Amerikaanse troepen vlak na WO I

top-leaderboard-limiet'>

In 1919 stelden de Verenigde Staten een rapport op over de Duitse houding ten opzichte van Amerikaanse troepen en hun gedrag tijdens de oorlog en de daaropvolgende bezetting. Het document, getiteld 'Candid Comment on The American Soldier of 1917-1918 and Kindred Topics by The Germans', omvatte ondervragings- en interviewtranscripties en onderschepte brieven van burgers die inzicht bevatten in de naoorlogse houding van de verslagen natie. Hieronder vindt u enkele hoogtepunten en fragmenten uit dat rapport, die u hier in zijn geheel kunt lezen.

Over het karakter en de bekwaamheid van Amerikaanse soldaten in de strijd

1. “Ik vocht in campagnes tegen het Russische leger, het Servische leger, het Roemeense leger, het Britse leger, het Franse leger en het Amerikaanse leger. Alles bij elkaar genomen heb ik in deze oorlog deelgenomen aan meer dan 80 veldslagen. Ik vond uw Amerikaanse leger de meest eervolle van al onze vijanden. Je bent ook de dapperste van onze vijanden geweest en in feite de enige die ons serieus hebben aangevallen in de veldslagen van dit jaar. Daarom eer ik u, en nu de oorlog voorbij is, sta ik van mijn kant klaar om u als vriend te accepteren.”

— Stafchef van Generaal v. Einem, commandant van het Derde Duitse Leger

twee. 'Amerikanen zijn goede vechters met lef en roekeloosheid.'

—Arunlf Oster, luit. van reserve

3. “De heersende opvatting in Duitsland vóór onze oorlogvoering was dat Amerikaan een geldjachtnatie was, te zeer in beslag genomen door de jacht op de dollar om een ​​sterke militaire macht te produceren. Maar sinds onze troepen in actie zijn gekomen, is de mening veranderd, en hij zegt dat hoewel Duitsland op dit moment een verslagen natie is, hij gelooft dat ze overwinnaars zouden zijn in een oorlog met elk land ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten. ”—Karl Finkl van Bolingen

Vier. 'Er waren daar maar een handjevol Amerikanen, maar ze vochten als wildemannen.'

—Antone Fuhrmann van Mayschoss

5. '[Ik] was door andere soldaten verteld dat de Amerikaanse infanterist roekeloos was tot op het punt van dwaasheid.'

—Peter Bertram, winkelier van Dernau

6. 'De nauwkeurigheid van Amerikaans artillerievuur... had aanzienlijk verbeterd kunnen worden.'

—Karl Diehl van Selters

Over Amerikanen als krijgsgevangenen

7. “De Amerikanen waren wat je slechte gevangenen zou kunnen noemen. Een groep van 14 werd op een dag binnengebracht en toen er naar hun eenheden werd gevraagd, weigerden ze te praten. Ze weigerden te werken en praatten terug naar de officieren, tot grote ergernis van de officieren en de verborgen vreugde van de mannen.”

—Paul Heinman

8. 'De Amerikanen waren de grootste klagers als het eten slecht was, wat altijd zo was.'

— Pietro D'Paris

Over een krijgsgevangene zijn onder de Amerikanen

9. “Krijgsgevangenen onder Amerikaanse jurisdictie blijven lovende berichten over goede behandeling naar huis sturen. Het is duidelijk af te leiden dat ze meer tevreden zijn met hun huidige toestand, dan ze thuis zouden zijn”

—Postcensuur, 12 april 1919

Over de kleermakerscharmes van Amerikaanse troepen

10. '[Amerikaanse] officieren zijn niet goed gekleed ... Alle officieren in het Duitse leger, zelfs wanneer ze in actieve velddienst zijn, hebben een of meer koffers en mogen van tijd tot tijd vertrekken om uniformen te verkrijgen.'

—Michael Hoffman van Recho

elf. “Het Amerikaanse leger lijkt me een even mooie verzameling van individuele fysieke exemplaren als ik ooit heb gezien. Maar vanuit het oogpunt van militaire discipline is het een bende, puur en eenvoudig. De mannen zien er slordig uit, de officieren onderscheiden zich qua uiterlijk niet van de mannen en dat doen ze in elk Europees leger.'

—Dr. Otto Schranzkmuller, voormalig Pruisisch gemeenteambtenaar

Over de relatie tussen Amerikaanse officieren en hun ondergeschikten

12. '[Amerikaanse] troepen missen de snelheid en precisie van de Duitse soldaten, maar... de hartelijke relaties tussen de officieren en manschappen maken het gebrek aan ijzeren discipline meer dan goed.'

—Anton Liersch, postbeambte in Dernau

13. 'De houding van de Amerikaanse officier tegenover manschappen is heel anders dan in ons leger, waar officieren hun mannen altijd als vee hebben behandeld.'

—M. Walter van Minderlittgen

Over Amerikanen die goede bezetters zijn

14. “We werden geïnformeerd dat uw mannen geneigd waren ruw te zijn, en de indruk werd bij ons achtergelaten dat we een zeer serieuze tijd voor ons hadden... maar vandaag, na 24 uur met hen samen te hebben geleefd, hebben we geen angst meer. Het zijn wonderbaarlijk zachtaardige mannen en een groot contrast met de dominante houding van onze eigen soldaten. Uw troepen, zelfs niet één, hebben een enkel onaangenaam woord tegen iemand gesproken, en toen we hen hout aanbood om te koken en te verwarmen, accepteerden ze het met wat leek op een zekere verlegenheid.

— Verklaring van de burgemeester van Kaschenbacm

vijftien. “Kinderen hebben het constant over de komst van de Amerikanen gehad en hebben hen voorgesteld als een bende wilde Indianen, maar toen ze troepen arriveerden, waren we verbaasd over hun gedrag en hun prettige houding tegenover onze mensen.”

--Michael Simon van Neuerburg

16. “Het bolsjewisme verspreidt zich langzaam over de hele wereld. Ik sprak een paar dagen geleden een Fransman, die verklaarde dat de arbeiders in Frankrijk 25 francs per dag eisen. Ik ben blij en dankbaar dat Amerikaanse troepen onze stad bezetten, anders zouden we dezelfde problemen hebben als veel van de grotere steden.”

—Vertaling van een brief uit Koblenz

17. 'De Amerikaanse troepen hebben veel meer oog voor de privérechten van de dorpsbewoners dan de Duitse troepen.'

—Karl Schramem, Landstrumer van Zermullen

18. 'De Amerikanen kunnen heel goed als voorbeeld dienen voor onze eigen troepen wier gedrag bij hun doortocht hier niet al te best was.'

-M. Erasmus van Kylburg

19. “De mensen hier haten de Fransen meer dan de Britten. Ze geven veel de voorkeur aan de Amerikanen als bezettingstroepen. Sinds de Amerikanen zijn gearriveerd, heeft het Duitse volk geleerd hen aardig te vinden.”

—Karl Felder van Bieder Breisig

Over Amerikanen die slechte bezetters zijn

twintig. “De burgers van Eich die een boete kregen voor het hebben van een vuile tuin en panden beweren dat hun proces oneerlijk was en dat de boetes te zwaar waren. Een van hen zegt dat Amerikaanse soldaten medeverantwoordelijk waren voor de toestand van zijn erf.”

-ONS. Legerrapport, 17 april 1919, in Trier

eenentwintig. “De jonge meisjes klagen over de vordering van alle openbare gebouwen door de Amerikanen, waardoor elke vorm van recreatie voor hen onmogelijk wordt. Ze misgunnen ons monopolie op de dans.'

-Wekelijkse CV van het 3e Amerikaanse leger, 3 februari 1919

22. “Klachten, vooral afkomstig uit de kleinere steden, beschuldigen de Amerikanen van immoraliteit en dronkenschap.”

-Wekelijkse CV van het 3e Amerikaanse leger, 3 februari 1919

2. 3. “Alle mannelijke personen van 12-60 jaar oud moeten hun bed afstaan ​​aan de bezettingstroepen. Kinderen onder de 12 jaar hebben zeker nooit aanspraak gemaakt op een bed. We horen op de grond te slapen.”

—Brief van Ehrenbreitstein

24. “Onze Amerikanen zijn erg goed. Maar de officieren en de generaal pronken met schurken... in ons huis zijn 10 mannen en 2 officieren ingekwartierd. Ze slaan de deuren zo hard dicht dat het hele gebouw trilt.”

—Brief van Mia Clausen

25. “Sinds eergisteren heerst hier ook crisis onder onze arbeiders; ze willen allemaal toeslaan. Maar dat komt alleen door de verschrikkelijk hoge voedselprijzen, want de Amerikanen eten ons beetje op en betalen schandalige prijzen... De wegen zijn allemaal vervallen door de legerauto's, en er worden elke dag mensen vermoord door gekke chauffeurs. Elektriciteitscentrales worden overbelast en de bewoners krijgen een zwakke stroom zodat de Herr Americans in elke latrine 3 lampen kunnen branden.”

—Uit een brief van Hans Rohrl, Neuwied

Amerikanen als vraatzuchtige en overhaaste consumenten

26. “[Ik run] een winkel in Brohl, waar onder andere snoep en koekjes worden verkocht aan Amerikaanse soldaten … [Ik kan] winst maken omdat de Amerikaanse soldaten de prijs betalen die ik moet vragen, terwijl de burgerbevolking dat niet zou doen. ”

—Meneer Stenzel

27. “Ze hebben veel geld en kopen dwaas. Artikelen die vlak voor onze bezetting verkocht werden aan het volk en de Duitse soldaten voor 25 tot 30 mark worden nu door de Amerikanen gekocht voor 80 tot 100 mark... er worden heel veel artikelen speciaal gemaakt voor de Amerikaanse souvenirjagers en in bijna alle gevallen zijn deze gemaakt van goedkoop imitatiemateriaal.”

—Fritz Ulman van Keulen

dingen die schoolbuschauffeurs niet kunnen doen

28. 'De Amerikaanse Discipline is uitstekend, maar de dorst naar souvenirs lijkt te groeien.'

—Een dagelijkse brief uit Treves, Duitsland

29. '[Ik] kan de algemene wens niet begrijpen als de Amerikaanse soldaat naar de 'Gott mit uns' riemgespen en de Duitse IJzeren Kruisen... [Ik] alleen heb meer IJzeren Kruisen aan Amerikaanse soldaten verkocht dan de Kaiser ooit aan zijn onderdanen heeft toegekend.'

—Fianale Fappen, novelty shop owner in Neuenahr

Relatie Amerikaanse troepen met Duitse vrouwen

30. “Momenteel hier veel bedrijvigheid. We hebben een groot luchtvaartveld. Zeven op de tien van de bevolking zijn Amerikanen. Veel van de meisjes zijn diep verliefd op hen geworden. Er is al een nieuw lied gecomponeerd, als volgt:

Waar staat dat geschreven?
Je moet alleen van Duitsers houden?
Jij houdt ook van Amerika.

Vertaling:—“Waar vindt men het geschreven, dat men het meest alleen van de Duitsers houdt? Men kan ook van Amerika houden.”

—Letter from H. Moeren Sinzig

31. “Veel Duitse meisjes gaan met de Amerikanen om, ik kan het gewoon niet begrijpen. Als een Amerikaan met me praat, ben ik bereid hem een ​​antwoord te geven.'

—Brief van Lani Schuster, Koblenz-Leutzel

32. “De meisjes zijn schuldig, maar men moet niet vergeten dat de vriendelijke vijand een uitgesproken vooruitstrevend volk is. Vers over grenzen.”

—Brief van Gertrude Bisseldt

33. 'Veel van onze jonge meisjes zijn fout gegaan sinds de A ----- zijn [onduidelijk] is bijna moeilijk te geloven van sommigen van hen. Martha Strodter is verloofd met een A-----. Is ze niet gek?'

—Brief van P. Stanier van Grenzhausen

3. 4. 'Ze zijn als kinderen en vinden hun vreugde alleen in spelen en eten, wat ze de hele dag doen... natuurlijk zijn er uitzonderingen zoals bij al het andere, maar sommige van deze mannen zijn zo ver beneden, dat hun oorsprong van de aap kan zijn duidelijk op hun gezichten te zien. Wat zullen de censors enthousiast zijn als ze deze brief lezen, maar ik schrijf alleen de waarheid. Ze zijn het wildst als ze achter de meisjes aan zitten. Maar godzijdank kunnen ze meteen het verschil herkennen tussen een 'fatsoenlijke' en een 'gewone meid'.

— Vertaling van een brief van Hote Koetter, Neuwied. In het rapport staat dit onder de kop: “BAITING THE CENSOR”

35. “Katchen Schroder werd van maandag tot dinsdag in de gevangenis gegooid omdat ze tegen een soldaat zei ---------. Een ander meisje werd zonder pardon op klaarlichte dag geslagen, en zij is ook 23 jaar oud. En wat kan men doen? Het dient hen echter goed. Waarom laten ze de soldaten niet met rust?”

—Brief van Frau Lemka van Wollstein

Over Amerikaanse motivatie om de oorlog in te gaan

36. '[Ik] hou van de Amerikaanse soldaat individueel, maar niet van de natie als geheel ... Amerika ging de oorlog in voor het geld dat ze eruit kon halen.'

— Mevr. Frieda Fischer van Lohndorf

37. 'Een Duitse officier zei dat de Amerikanen hier alleen kwamen om de wereld te zien en voor het avontuur.'

-Mvr. Anton Bursch, winkelier in Echternach

38. 'Jullie Amerikanen zijn toch niet echt het hart en de ziel in de oorlog? De Fransen haten ons omdat we de Elzas en Lerraine hebben ingenomen, maar u ging alleen de oorlog in om ervoor te zorgen dat Engeland en Frankrijk u het geld zouden kunnen betalen dat u hen had geleend. Daarom zijn we blij dat het land wordt bezet door Amerikanen in plaats van Fransen of Engelsen. Roeiboten werden vaak gebruikt om Duitse U-boten te misleiden, en toen de brief kwam om hulp te verlenen openden verborgen kanonnen het vuur op de U-boten.”

—Een Duitse 12-jarige schooljongen

Over Amerikaanse politici

39. “Schoreder heeft mij ook geschreven, heeft hij je niet een fragment gestuurd van Hoovers toespraak in de Chicago Tribune? Zo niet, dan stuur ik je een kopie. Hoover spreekt niet goed over ons.”

—Brief van Berlijn aan Trier

40. '[Ik zal nooit] de Amerikanen leuk vinden omdat president Wilson had gezegd dat hij voedsel voor Duitsland zou leveren en dat niet heeft gedaan.'

—Jonge leraar in Neuwied

Over Amerikaans karakter en de mogelijkheid om naar Amerika te verhuizen

41. 'Ik zou graag een half jaar naar Amerika willen gaan, omdat het zeker is dat deze mensen een geheime methode bezitten die de meest gewone kerels opvoedt tot een individu die stoutmoedig opstaat en vrij en onbezorgd rondloopt.'

—Brief van Frau Lisbette Schafer van Vallender aan William Straube

42. 'Wat zijn uw Amerikanen aan het doen? Krijg jij net zoveel chocolade als ik! Ik ben de spullen en ook de hele roedel beu, hoewel ik er veel plezierige uren mee heb beleefd. De Amerikanen kunnen niet bevatten dat we zoveel werk te doen hebben. Die luie mensen. Voor hen is het in Amerika beter dan voor ons hier. Misschien ga ik nog met ze mee. Dan zou je inderdaad ogen maken.”

—Vertaling van brief van Niederbreisig naar Gondorf

Alle afbeeldingen met dank aan Wikipedia Commons