Artikel

6 keer dat de wereld zou eindigen in het afgelopen decennium

top-leaderboard-limiet'>

Volgens leden van de eBible Fellowship, een in Pennsylvania gevestigde online religieuze sekte, zal de wereld eindigen op 7 oktober 2015 (dat is vandaag, voor degenen die geen kalender bij de hand hebben). Deze voorspelling hangt gedeeltelijk samen met de superbloedmaan van vorige maand, die naar eigen zeggen een reeks gebeurtenissen op gang bracht die zou uitmonden in de apocalyps.

de bewakermeldt dat Chris McCann, de leider van de eBible Fellowship, erop staat dat de wereld vandaag zal worden 'vernietigd', hoewel hij enige speelruimte laat. 'Er is een grote kans dat dit zal gebeuren', zei hij, 'wat betekent dat er een onwaarschijnlijke kans is dat het niet zal gebeuren.' Dit is verstandig gezien het klinkende faalpercentage van 100 procent van de voorspellers van de afgelopen doemdag. Hier zijn zes voorbeelden van veronderstelde uiteinden van de wereld, die allemaal naar verwachting ergens in de afgelopen 10 jaar zouden plaatsvinden.

1. 12 SEPTEMBER 2006

Yisrayl Hawkins, leider van de in Texas gevestigde religieuze sekte The House of Yahweh, zei tegen zijn volgelingen dat ze zich op 12 september 2006 moesten voorbereiden op het einde van de wereld. Een nucleaire oorlog zou de meerderheid van de mensheid wegvagen, zei hij, maar de leden van zijn kerk zou overleven. Deze informatie werd allemaal uitgelegd in zijn nieuwsbrief (gearchiveerde titels zijn onder meer 'Als je me nu niet gelooft, zul je me binnenkort geloven!...' en 'Verbazingwekkende profetieën die de exacte datum tonen waarop de nucleaire oorlog zal beginnen en waar').

Is de wereld vergaan?:Nee. Hawkins paste zijn wiskunde aan om de datum verder in de toekomst te schuiven, en nog deze maand bracht hij een nieuwsbrief uit waarin hij verzekerde voor nucleaire oorlogen van deze generatie en 'de ergste problemen ooit'. [PDF]

2. 29 APRIL 2007

Pat Robertson stelde zich voor dat hij niet expliciet het einde der dagen voorspelde, maar Rudy Giuliani als president goedkeurde.

In zijn met complotten beladen boek uit 1990Het nieuwe millennium, drong de CEO van de universiteit/tv-magnaat/Southern Baptist minister Pat Robertson erop aan dat de wereld op 29 april 2007 zou vergaan. Zijn redenering was dat deze datum 40 jaar na de Zesdaagse Oorlog en de hereniging van Jeruzalem markeerde, waarmee werd voldaan aan een bijbelse profetie.Is de wereld vergaan?:Nee, Robertson maakt 0-2 in zijn apocalyptische voorspellingen; in 1980 garandeerde hij dat de wereld eind 1982 zou vergaan (dat deed het niet, voor het geval je nieuwsgierig was).

3. 21 MEI 2011 EN 21 OKTOBER 2011

Camping's gelovigen begin mei 2011.

Met behulp van bijbelse wiskunde van zijn eigen uitvinding, berekende evangelische radiopresentator Harold Camping dat de opname zou plaatsvinden op 21 mei 2011, en de apocalypswereld zou vijf maanden later in oktober volgen. Het volgende, uit een profiel inSF-poort, legt zijn redenering uit:

wanneer is de knuffel uitgekomen?

Het getal 5... is gelijk aan 'verzoening'. Tien is 'volledigheid'. Zeventien betekent 'hemel'.

Camping legde geduldig uit hoe hij tot zijn conclusie voor 21 mei 2011 kwam.

'Christus hing aan het kruis op 1 april 33 na Christus', begon hij. 'Ga nu naar 1 april 2011 na Christus, en dat is 1978 jaar.'

Kamperen vermenigvuldigde vervolgens 1978 met 365,2422 dagen - het aantal dagen in elk zonnejaar, niet te verwarren met een kalenderjaar.

Vervolgens merkte Camping op dat 1 april tot 21 mei 51 dagen omvat. Voeg 51 toe aan de som van het vorige vermenigvuldigingstotaal en het is 722.500.

Camping realiseerde zich dat (5 x 10 x 17) x (5 x 10 x 17) = 722.500.

Of onder woorden te brengen: (Verzoening x Volledigheid x Hemel), in het kwadraat.

Camping bracht deze profetie zwaar in de publiciteit via zijn radioprogramma en stond erop dat aardbevingen en andere natuurrampen grote schade zouden aanrichten en de wereld verwoest zouden achterlaten terwijl ware gelovigen naar de hemel opstegen. Nadat hij het woord naar buiten had gebracht, hoefde hij alleen maar te wachten.

Is de wereld geëindigd?:Nee. Camping sloot zichzelf op in zijn huis in Californië tijdens de voorspelde datum. Nadat het kwam en ging, kwam hij verbijsterd tevoorschijn om met verzamelde leden van de pers te praten. 'Het is een heel zwaar weekend geweest', zei hij. Hij zou het opnieuw moeten berekenen en erop terugkomen.

4. 30 JUNI 2012

Jose De Jesus Miranda houdt een toespraak.

Jose De Jesus Miranda, leider van een in Miami gevestigde religieuze sekte, zei dat hij in 1973 werd bezocht door en Jezus Christus werd. (Later hield hij vol dat hij ook de apostel Paulus was en zowel Jezus als de antichrist, allemaal tegelijk.) Miranda had een multinationale aanhang en in 2012 vertelde hij deze gelovigen dat het einde van de wereld in juni zou plaatsvinden.

hut in het bos 2 releasedatum

Hij plaatste billboards in Toronto en adverteerde deze voorspelling samen met het 'getal van wijsheid', 666, dat enkele van zijn volgelingen op hun lichaam tatoeëerden. Net als Camping predikte hij een wiskunde die op de afrekening wees: 'De rotatie van de aarde is versneld tot een snelheid van 66,666 mph', 'Jose Luis De Jesus (66,6° breedtegraad) wordt vreemd genoeg 66 [in 2012]', enz.

Miranda beweerde dat een omkering van de polen van de aarde ervoor zou zorgen dat de 'tektonische platen zouden opwarmen', wat zou leiden tot natuurrampen. Bovendien zouden alle economieën van de wereld falen. Hij vertelde zijn volgelingen dat ze ten tijde van deze apocalyptische 'transformatie' zouden kunnen 'vliegen en door muren lopen'.

Is de wereld vergaan?:Niet.

5. 21 DECEMBER 2012

Aangewakkerd door vage verwijzingen in oude teksten en het sluiten van de 5.126 jaar durende Meso-Amerikaanse Lange Telling-kalender, werd 21 december 2012 een populaire datum om te markeren als het einde van de wereld.

Lezingen van oude Maya-teksten, oorspronkelijk gemaakt in de jaren vijftig en zestig door astrologen en antropologen, duidden op voorspellingen van een belangrijke gebeurtenis of 'Armageddon' in 2012. Naarmate die datum naderde, groeide de culturele belangstelling voor de mysterieuze profetieën, grotendeels geholpen door internet. Andere aanstaande gebeurtenissen werden geïnterpreteerd als 'tekens' die in koor met de Maya-voorspelling werkten - deze omvatten de zon die zijn zonnemaximum bereikte en de verre ster Betelgeuze die klaar leek om supernova te worden.

eten geserveerd in de Kentucky Derby

Verschillende sekten over de hele wereld bonden hun einde der dagen profetieën aan deze datum, waardoor het een zeer populaire RSVP werd.

Is de wereld geëindigd?:Nee, en de film erover rechtvaardigde niet eens een vervolg.

6. HERFST VAN 2015

De meest recente 'superbloedmaan'.

Tussen 8 oktober 2014 en 27 september 2015 waren er vier opeenvolgende totale maansverduisteringen. In de astronomie wordt dit een 'tetrad' genoemd, en het is een vrij normaal verschijnsel - er zijn er sinds 1949 vijf geweest. Sommige mensen beweerden echter anders en hielden vol dat de verduisteringen de wederkomst voorspelden.

Omdat deze rode 'bloedmanen' tijdens Joodse feestdagen zouden optreden, bonden een paar uitgesproken religieuze auteurs ze vast aan hun interpretaties van bijbelpassages ('De zon zal in duisternis worden veranderd en de maan in bloed, voor het grote en verschrikkelijke [of ' opmerkelijk’, zoals opgetekend in de Nieuwtestamentische dag des Heren’).

Drie boeken die vóór de tetrad waren gepubliceerd, kregen enige aandacht:Bloedmanen: de op handen zijnde hemelse tekens ontcijferendoor Mark Biltz, die dacht dat de verduisteringen het einde der tijden aankondigden;Bloedmanen stijgen: Bijbelprofetie, Israël en de vier bloedmanendoor Mark Hitchcock; enVier bloedmanen: er gaat iets veranderendoor San Antonio megakerkpastor John Hagee. Hagee's boek gebruikte een deel van de redenering van Blitz om de gelijknamige 'verandering' te voorspellen en het klom naar nummer 4 op deNew York Timesbestsellerlijst (categorie: advies/hoe).

Is de wereld geëindigd?:Nee, maar de verduisteringen waren zeker mooi.

Alle foto's via Getty Images.