Artikel

40 eigenzinnige Q-woorden om aan je woordenschat toe te voegen

top-leaderboard-limiet'>

Vraagis de minst gebruikte letter van het Engelse alfabet. Sterker nog, volgens Oxford Dictionaries kun je verwachten:watom minder dan een vijfde van 1 procent van een stuk geschreven Engels te vertegenwoordigen - of, anders gezegd, slechts één letter op elke 510 zal eenwat.

Het is misschien de zeldzaamste letter die we tot onze beschikking hebben, maar vermeld onderwatin het woordenboek zijn een verzameling fantastisch bizarre woorden. Helaas zijn ze niet allemaal wat je nuttige of alledaagse termen zou kunnen noemen - het is moeilijk om woorden alsquerquedule(een oude naam voor de garganey duck) ofquarkonium(een mesondeeltje bestaande uit een quark en zijn corresponderende antiquark, blijkbaar) in een normaal gesprek - maar misschien heb je meer geluk met de veertig eigenzinnigewat-woorden die hier worden vermeld.

1. QUAALTAGH

Een oud Manx-woord voor de eerste persoon die je ziet nadat je je voordeur verlaat.

2. KWAKSCHAP

Een 19e-eeuws woord voor charlatanisme of valsheid - letterlijk de staat van een 'kwakzalver' zijn.

3. KUBUS

Een oud Schots woord dat letterlijk 'iets vierkant maken' betekent, maar dat ook figuurlijk kan worden gebruikt om 'het met iemand eens zijn of met iemand opschieten' te betekenen.

4. QUADRAGESIMAAL

Duurt 40 dagen, of een set van 40 dingen. Zoals deze lijst.

5. QUADRIVIUM

Een oud woord voor een kruispunt, letterlijk een plek waar vier wegen samenkomen. Een plek waar drie wegen elkaar ontmoeten is overigens eentrivium. (Een quadrivium was ook een cursus die werd aangeboden aan middeleeuwse universiteiten, waar studenten de vier 'wiskundige kunsten' leerden: rekenen, meetkunde, astronomie en muziek.)6. QUADRUPLATOR

Een oude term uit het Romeinse recht voor een informant, of voor iemand die betaald wordt om iemand anders in de rechtszaal aan te vallen. Niemand weet precies waar deze betekenis vandaan komt, aangezien aquadruplatoris letterlijk iemand die iets verviervoudigt, maar er is gesuggereerd dat er ooit een vierdelige straf zou zijn geweest voor de betrokkenen.

7. QUAFF-TIDE

“Het seizoen om te drinken”, aldus deOxford Engels woordenboek.

8. QUAGSWAGGING

Iets heen en weer schudden.

9. KWAMPED

Teleurgesteld, neerslachtig. Afgeleid van een oud Engels dialectwoord,kwark, wat betekent 'iemands gemoedsrust temperen.'

10. QUANDORUM

Een compliment, of een beleefd, welgemanierd gebaar of een zin.

11. quaversal

Alle kanten op uitvliegend, als een ontploffend vuurwerk.

wat eet opa lange benen?

12. QUAUMSY

Een oud Schots woord dat 'niet in orde' of 'enigszins onwel' betekent.

13. QUAVERY-MAVERY

Onbeslist of onzeker. Vooruitstrevend over een moeilijke beslissing.

14. QUEAN-CRAZED

Ooit een oud woord voor een prostituee,gekwerd gebruikt als een bijnaam voor elke mooie jonge vrouw in de middeleeuwen. Een man die waskrankzinnigwas uiteindelijk verliefd of verliefd.

15. QUECHING

Lui, ondermaats werk.

16. QUEEPLEN

Een ander woord voor het hoge piepgeluid van een eendje.

17. QUENCH-COAL

Waarom zou je het een brandblusser noemen als je het ook een kunt noemenblussen-kolen?

18. WACHTRIJ-PIE

Een oud dialectwoord uit Yorkshire voor een krul op het hoofd van een kind.

19. QUIBOW

Een woord uit het verre noorden van Schotland voor de tak van een boom.

20. QUICKSTICKS

Victoriaans jargon voor 'meteen' of 'onverwijld' - zoals in 'Ik zal er zijn, quicksticks!' Ook gebruikt als werkwoord in het jargon van de jaren dertig, om 'ontsnappen aan de politie' te betekenen.

21. QUICQUIDLIBET

Letterlijk 'wat je maar wilt', of 'niets in het bijzonder'. Direct geleend in het Engels uit het Latijn.

22. QUIDAMITEIT

Naamloosheid, anonimiteit.

23. ZEVENTJE

Een oud 17e-eeuws woord uit New England, dat op verschillende manieren werd gebruikt om 'met iets nutteloos te spelen', 'uitgebreid praten over iets triviaals' of 'zich druk maken over onbelangrijke, onbelangrijke dingen'.

wanneer volgt het?

24. quidnunc

Een roddel. Letterlijk betekent 'wat nu?' in Latijns.

25. QUIFTEN

Een slok of mondvol drinken - eenQuifting-potis een glas of kroes die precies een halve kieuw (een achtste van een pint) bevat.

26. QUIGNOGS

Een oud Cornish woord voor pijpdromen, of belachelijke gedachten of ideeën.

27. QUINKINS

De gedroogde resten of restjes voedsel die op de bodem van een pan zijn achtergebleven - en dus, metaforisch, iets van zeer weinig waarde.

28. SCHITTEREND

Beschrijft iemand die voortdurend grappen en kwinkslagen lijkt te maken.

29. schreeuwt

Klaagzang, klagen. Afgeleid van een Latijns woord dat 'in het openbaar protesteren' betekent.

30. QUIRKLUM

'Een kleine rekenpuzzel waarbij het antwoord afhangt van een vangst of gekibbel', aldus deEngels dialectwoordenboek.

31. QUIRLY

Amerikaans jargon, uit de jaren '30, voor een handgerolde sigaret.

32. QUISLE

De werkwoordsvorm vanquisling(vernoemd naar de Noorse verrader Vidkun Quisling uit de Tweede Wereldoorlog), wat uiteindelijk betekent 'je land verraden' of 'samenwerken met een vijand'.

33. QUISQUILIAN

Waardeloos of zinloos, letterlijk 'bestaande uit rotzooi'.

34. QUISQUOUS

Een Schots woord dat iets lastigs of verbijsterends beschrijft, of een onderwerp dat niet gemakkelijk kan worden aangesneden: de olifant in de kamer.

35. QUIZZEE

Behalve dat het een woord is voor de persoon die de vragen in een quiz beantwoordt, in 19e-eeuws Amerikaans jargon aquizzewas het mikpunt van een grap.

36. QUIZZITY

Vreemdheid, eigenaardigheid.

37. QUOBBLEED

Als je handen en vingers gaan kreuken nadat ze lange tijd in het water hebben gelegen, dan hebben zegekibbeld.

38. QUOMODOCUNQUIZE

Genomen uit een woord bedacht door de Schotse schrijver en geleerde Thomas Urquhart in 1652, omquomodocunquizeis om op alle mogelijke manieren geld te verdienen.

let op de betekenis van je p en q

39. quops

ook gespeldquappofquob, een oud dialectwoord dat 'kloppen van pijn' betekent.

40. QUOTATIEF

Beschrijft iemand die graag citaten in hun dagelijkse gesprekken laat vallen.