Artikel

40 uitstekende e-woorden om uw woordenschat te vergroten

top-leaderboard-limiet'>

De geschiedenis van de letter E kan helemaal worden teruggevoerd tot een Egyptische hiëroglief die waarschijnlijk een biddende of vierende man voorstelde, waarbij de open horizontale lijnen van een 'E' de moderne afstammelingen van zijn armen of benen zijn. In de loop van de tijd is dit originele pictogram enorm vereenvoudigd: de Feniciërs namen het over en maakten er niets meer van dan een schuine, achterstevoren, enigszins langwerpige E-vorm, die ze gebruikten om hun letter weer te gevenhij. Deze werd op zijn beurt gedraaid, afgekapt en rechtgetrokken om de Griekse letter te vormenepsilon, E, en van daaruit (via het Latijn) is E zoals we die kennen in het Engels terechtgekomen.

wat betekent lowkey in tekst

E is de meest gebruikte letter in de Engelse taal - sterker nog, hij heeft de eerste plaats in de Engelse taal ingenomen sinds de Oud-Engelse periode [PDF]. Het komt bijna 57 keer vaker voor dan de minst gebruikte letter, Q, en is de meest gebruikte letter in tal van andere talen, waaronder Frans, Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans en Latijn. E is goed voor ongeveer 11 procent van alle taal die je ooit zult gebruiken. Niet alleen dat, maar je kunt verwachten dat het begint met iets minder dan vier procent van alle woorden in een woordenboek, inclusief de 40 extra speciale E-woorden die hier worden uitgelegd.

1. EAGGLE-BAGGLE

Een oud Schots dialectwoord dat 'ruzie maken' of 'een koopje sluiten' betekent. Afgeleid van een lokale uitspraak vanargle-bargle.

2. VERDIENEN GELD

Het geld dat wordt gebruikt om een ​​deal of een koopje te sluiten? dat isserieus geld.

3. AARDE-BAD

Een 18e-eeuws eufemisme voor een graf.Een aardebad nemenbedoeld om begraven te worden. Doodskisten kregen ondertussen de bijnaamEternity-boxen.

4. EASTIE-WASTIE

Een oud Schots dialectwoord voor iemand op wie je niet kunt vertrouwen. Het betekent letterlijk 'oost-west', namelijk iemand die wisselvallig is of verandert zoals de wind.

5. EASYOZIE

Een oud Engels dialectwoord dat 'gemakkelijk' of 'relaxed' betekent.6. EBRANGLE

Een 17e-eeuws woord dat 'hevig schudden' betekent. Niet te verwarren metin de war brengen, wat 'verwarren' of 'verstrikken' betekent.

7. EBULLEN

We zouden kunnen gebruikenuitbundigheidom 'enthousiasme' of 'levendigheid' te betekenen, maar het betekent letterlijk 'kokend' of 'kokend heet'. Afgeleid van dezelfde wortel, touitbarstenis aan de kook, terwijl de vorming van bellen in een kokende vloeistof wordt genoemdebullisme.

8. EEL-SKINS

Negentiende-eeuws jargon voor zeer strakke broeken. Strakke schoenen stonden bekend alsexcruciators.

9. EGG-ZAK

Een oud dialectwoord uit Yorkshire voor een zinloos argument. Evenzo, eeneiergevechtis iemand die andere mensen aanzet tot ruzie of ruzie.

10. EGGTAGGLE

Een oud Schots woord dat 'tijd verspillen in slecht gezelschap' betekent.

11. ELLEBOOG-CROOKER

Afgeleid van het beeld van iemand die zijn elleboog 'bocht' (d.w.z. buigt) om zijn hand naar zijn mond te brengen, eenelleboog-crookeris een dronkaard of een harde drinker. Terwijl …

12. ELLEBOOGSCHUDDER

... een elleboogschudder is een productieve gokker, afgeleid van het beeld van iemand die dobbelstenen schudt.

13. ELENGE

Als iets of iemandelenge, dan is het afgelegen, geïsoleerd of eenzaam.

14. ELOZABLE

Afgeleid van een Frans woord dat 'lof' betekent, als je...uitleesbaardan ben je vatbaar voor vleierij.

15. ANDERS WAT?

Terwijlergens andersbetekent 'ergens anders',andersbetekent 'iets anders'. Het is een van een aantalanderswoorden die in het Engels al lang niet meer worden gebruikt, waaronder:anders(“op weg naar ergens anders”),anders('een andere keer'),elders(“van ergens anders”), enanders(“op een andere manier”).

16. PB

Naareltis gewoon iets persen of kneden, maarelting-mallenzijn de ruggen van de aarde die worden gevormd wanneer een veld wordt geploegd.

grappige codenamen voor walkietalkies

17. ELUCUBREREN

uitlokkenbetekent letterlijk 'werken bij kaarslicht', maar het wordt meestal in een lossere betekenis gebruikt en betekent 'tot laat in de nacht werken'. Met andere woorden, 'om de middernachtolie te verbranden.' Iemand die precies dat doet, is eenoplichter, terwijl het werk dat je uiteindelijk produceert eenopheldering.

18. EMBUSED

Eenin een hinderlaag geloktis iemand die militaire dienst probeert te vermijden, en in het bijzonder iemand die een administratieve baan aanneemt alleen maar om te voorkomen dat hij zich aanmeldt. Het woord is afgeleid van een Frans woord dat 'in een hinderlaag lokken' betekent, in de figuurlijke zin van iemand die zich in het volle zicht verstopt.

19. ENANTIOMORPH

Het juiste woord - oorspronkelijk alleen gebruikt met betrekking tot kristallografie - voor een spiegelbeeld of reflectie.

20. ENDARKEN

Naast de betekenis van gewoon 'donker worden', kun je het werkwoord gebruiken:verduistereniets betekenen 'verduisteren' of 'een schaduw werpen over'.

21. ENDEMONIASME

Het tegenovergestelde van goddelijk geïnspireerd zijn is:demonisch- namelijk inspiratie van een demon, of van de duivel zelf.

22. ENDOLOR

Als jevertederd, dan word je verteerd door verdriet.

23. ENSNARL

Als er iets isverstrikt, dan is het verstrikt in knopen.

24. ENTERCOMMON

Een 18e-eeuws woord dat 'iedereen kent of gemeen heeft'.

25. ENTOMOFOBIE

Als je een hekel hebt aan insecten, ben jeentomofoob. Het is een van een aantal E-fobieën in de taal, waaronder:eofobie(angst voor de dageraad),epistolofobie(de haat tegen het ontvangen van post),eisoptrofobie(de angst voor spiegels of reflecties), enenetofobie(haat tegen spelden).

26. EPANORTHOSE

Wanneer iemand stopt met wat ze zeggen om terug te gaan en een woord te veranderen in een nog sterker woord (zoals in: 'Ik ben erg blij - nee, extatisch - om hier te zijn'), dat heetepanoorthese. Het is afgeleid van een Grieks woord dat „correctie” betekent.

27. EPEXEGESE

Letterlijk betekent 'in detail uitleggen', enepexegeseis een aanvullende verduidelijkende opmerking, vaak gelabeld aan het einde van een meer gedetailleerde of dubbelzinnige zin. Dat wil zeggen, het is het soort zin dat vaak begint met 'dat wil zeggen'.

28. EQUICRURAL

Een gelijkbenige driehoek zou een voorbeeld zijn van eenequicruralvorm: het betekent letterlijk 'benen van gelijke grootte'.

hoeveel mijn kleine pony's zijn er?

29. ERYTROFYLL

De stof die bladeren groen maakt is natuurlijkchlorofyl, maar het pigment dat het in de herfst overneemt en de bladeren rood laat lijken, iserytrofyl.

30. EUCATASTROPHE

Bedacht door JRR Tolkien, aeucatastrofeis het tegenovergestelde van een catastrofe - een plotselinge en onverwachte gebeurtenis van geluk of geluk.

31. EUTRAPEL

Afgeleid van het Oudgrieks en genoemd in de geschriften van Aristoteles, het woordeutrapelyofeutrapeliaoorspronkelijk verwees naar gemak van gesprek, repartee, of iemands vermogen om met iemand te praten over een onderwerp. Tegen de tijd dat het voor het eerst in het Engels verscheen in de 16e eeuw,eutrapelywas een meer algemene term geworden die 'hoffelijkheid', 'stedelijkheid' of 'verfijning' betekent.

32. EVENEMENTEN

Bewegenavondmaal is om in een onwankelbare rechte lijn van de ene plaats naar de andere te gaan.

33. EXCULTEREN

terwijl naargestrekenis stampen met je hiel, omgeëxculeerd, afgeleid van dezelfde wortel, is iets vertrappen of vertrappen.

34. gesis

Het woordontploffenoorspronkelijk bedoeld om 'een artiest van het podium te jagen', maar het collectieve gesis en gejoel van een ontevreden publiek heetgesis.

35. BUITENLANDS

Eenze misseneen vreemde is, of iemand die niet tot uw familie of vrienden behoort, ondanks dat hij dicht bij u in de buurt is. De term verwees ooit naar leerlingen die een jaar later naar de school gaan, meestal van een andere school of een ander gebied.

36. EXTRAVAGE

Ronddwalen zonder een bepaald doel is:extravage.

37. OOGWATER

Oogwateris gewoon een andere naam voor ooglotion of oogspoeling, maar in het 18e-eeuwse Engels ging het verwijzen naar zwakke of verwaterde alcohol. Terwijl…

38. EYE-OPENER

… eeneye-opener, was niet alleen iets verrassends of opmerkelijks, maar ook een zeer sterke alcoholische drank in Victoriaans jargon.

39. OOGDIENST

Een woord uit de Tudor-periode voor een werknemer (oorspronkelijk een meid of bediende) die alleen hard aan het werk is als ze door hun baas worden geobserveerd.

40. EYEWINK

Een 19e-eeuws slangwoord voor een wimper.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in 2016.