Compensatie Voor Het Sterrenbeeld
Substability C Beroemdheden

Ontdek De Compatibiliteit Door Zodiac Sign

Artikel

12 ouderwetse manieren om 'onzin' te zeggen

top-leaderboard-limiet'>

Onzin. Onzin. Bunkum. Papaver. De Engelse taal heeft tientallen rare manieren om iemand uit te roepen voor volslagen onzin - en dit zijn niet eens de vreemdste. Maar hoe belachelijk sommige van deze woorden ook klinken, ze hebben allemaal nog steeds hun eigen geschiedenis en etymologieën.Onzinwordt gedacht dat het ooit een mengsel was van schuimige likeuren, of het schuimende water dat door een kapper werd gebruikt om een ​​klant te scheren.Onzinwas waarschijnlijk oorspronkelijk een bijnaam voor bier van slechte kwaliteit, misschien genoemd naar flessenfabrikant Hiram Codd.Bunkumkomt uit een zinloze toespraak van het congreslid voor Buncombe County, North Carolina, in 1820. Enklaproosofwel komt van een Nederlands dialectwoord voor 'zachte kak', of van de oude Nederlandse uitdrukkingzo fijn als gemalen poppekak-letterlijk 'zo fijn als poppenuitwerpselen in poedervorm.' (Nee echt.)

De verhalen achter 12 nog meer obscure en bizarre woorden en zinnen die 'onzin' betekenen, worden hier onderzocht.

1. Al mijn oog en Betty Martin!

Heel mijn oog!kwam voor het eerst op in het Brits-Engels als een middel om iemand die complete onzin uitkraamde aan het begin van de 18e eeuw te ontslaan. Van daaruit werd het gebruikt in een verscheidenheid aan steeds vreemder uitgebreide uitdrukkingen, zoals 'Mijn hele oog en mijn grootmoeder!' en 'All my eye and Betty Martin!', daterend uit de jaren 1780. Precies wie (of wat)Betty Martinwas is een mysterie: verschillende theorieën suggereren dat het ooit een bijnaam kan zijn geweest voor een onbekend stuk marine-uitrusting, de naam van een excentrieke Ierse theatereigenaar en actrice die in het 18e-eeuwse Londen werkte, of een verbastering van een weinig bekend Latijns gebed ,Bid voor ons Sint Maarten(“Bid voor ons, gezegende Martinus”).

2. Blatter als een bubbel-jock

De 18e-eeuwse uitdrukking 'Blabberen als een bubbel-jock', wat 'onzin praten' betekent, brengt twee briljante oude dialectwoorden samen:Blather(als inkletskous, een ander woord voor gewone roddels) is een oud Schots woord dat uiteindelijk is afgeleid van een eerder Scandinavisch woord voor geklets of geklets, enbubbel-jockis een oude bijnaam voor een mannelijke kalkoen.

3. Collyweston

Collyweston is de naam van een landelijk dorp in Northamptonshire, Engeland, dat in het begin van de 19e eeuw naam maakte voor de productie van lokale leisteen van hoge kwaliteit. Naarmate het dorp meer bekend werd, inspireerde het 'west'-gedeelte van de naam tot een woordspeling in Victoriaans jargon: 'to be all colley-west' of 'to have your colley west' bedoeld om scheef, misplaatst of de verkeerde kant opkijken. En dus bij uitbreiding de naamCollywestonzelf kwam uiteindelijk om te verwijzen naar tegenstrijdige, inconsistente onzin.

4. Koeslaven

Een oud 18e-eeuws Noord-Engels woord voor onzin, in de zin van iets volkomen waardeloos:koeienslavenis letterlijk het schuim of kwijl dat zich tijdens het eten rond de mond van een koe vormt. Een ander even onaangenaam synoniem voor onzin was:stierensputter, een oud Yorkshire-woord voor waterige mest.

5. Flemington-confettien

Flemington is een buitenwijk van Melbourne, Australië, en is sinds 1840 de thuisbasis van een van de oudste en mooiste renbanen van Australië. De uitdrukkingFlemington confettidook voor het eerst op in Australisch jargon in de jaren 1920 als een synoniem voor waardeloze onzin of roddels - het verwijst naar de puinhoop van verscheurde wedbriefjes en ander papierachtig puin dat na een dag racen op de renbaan is achtergelaten.

6. Achterham en spinazie!

In 19e eeuws crimineel jargon, toachterhambedoeld om iemand te bedriegen of op te lichten. Het is waarschijnlijk afgeleid van een woordspeling opbackgammon, in de zin dat het slachtoffer wordt 'bespeeld', of in verwijzing naar het metaforisch 'vastzitten' van het slachtoffer door een zwendel, zoals een joint van een achterham (spek) voordat het wordt gekookt, maar wat de oorsprong ervan ook is, het woord inspireerde uiteindelijk een hele reeks gammony-uitdrukkingen onder de criminele bendes van het Victoriaanse Londen. 'To gammon the twaalf' bedoeld om een ​​jury te bedriegen; 'Te staan ​​gammon' bedoeld om een ​​slachtoffer af te leiden terwijl uw handlanger hen beroofde; en 'gammoning the draper' verwees naar een verarmde man die een zakdoek in de kraag van zijn jasje stopte om de indruk te wekken dat hij er een hemd onder droeg.Nonsens, als synoniem voor iets onzinnigs of schijn, dateert waarschijnlijk ergens rond het midden van de jaren 1840 - Charles Dickens gebruikte een versie ervan inDavid Copperfieldin 1849.

7. Oogspoeling

Als er iets isoogwater, het betekent dat het alleen voor de show is gedaan, zonder enige echte reden ervoor (of soms iets dat is gedaan om de realiteit te verbergen). Het is militair jargon, en het vroegste citaat in de Oxford English Dictionary komt uit een verslag uit 1857 van een cavalerie 'die nog meer peperkoek en oogspoeling over zich had dan onze eigen nutteloze reguliere cavalerie'.

8. Maneschijn op het water

Omdat de maan zelf niet schijnt (maar eerder het licht van de zon weerkaatst),maneschijnwordt sinds het begin van de 15e eeuw spreekwoordelijk in het Engels gebruikt om iets neps of zonder echte inhoud te beschrijven. Hoewel het tegenwoordig meestal alleen wordt gebruikt (en vaak als een bijnaam voor illegale, zelfgebrouwen alcohol, die dateert uit de 18e eeuw), oorspronkelijk,maneschijnwerd vaak aangetroffen in een verscheidenheid aan bizarre uitdrukkingen en uitdrukkingen, die allemaal 'onzin' of 'vuilnis' betekenen. 'Moonshine on the water' is een van de vroegste ooit geregistreerd - de OED heeft het teruggevoerd tot 1468.

9. Bogey porren

In 18e/19e-eeuws jargon betekende 'bogey porren' onzin praten, of, bij uitbreiding, een spel onredelijk spelen, in strijd met de regels. Hoewel de oorsprong van de uitdrukking vaag is, wijst ten minste één theorie erop dat beide woorden afkomstig kunnen zijn van oude woorden voor geesten of geesten -bogey, als inboeman, enporvanpuckofrimpelen, een oud Engels woord voor een geest of demon.

10. Om pack-thread te praten

Pakdraad is het ruwe touw of touw dat wordt gebruikt om pakketten voor de post vast te binden. In het 19e-eeuwse Engels,pratende pak-threadbetekende uiteindelijk 'grofweg' of achteloos spreken, evenals 'onzin praten'. Het werd ook gebruikt om overvloedig vloeken te beschrijven, of anders vuile taal te 'verpakken' in toespelingen en implicaties.

11. Tommy-rot

In 18e-eeuws militair Engels,tommywas een bijnaam voor het brood van slechte kwaliteit dat aan soldaten werd uitgedeeld als onderdeel van hun rantsoen.Tommy-rotwas uiteindelijk rot brood, en in de zin van iets volkomen waardeloos of onbruikbaar verwend, werd het uiteindelijk 'onzin' in het Victoriaanse jargon.

wat is het verschil tussen biljart en pool?

12. Heel erg als een walvis

Een andere Engelse uitdrukking uit de werken van Shakespeare, 'very like a whale', kan worden gebruikt als een sarcastisch antwoord op iemand die iets doms of ongeloofwaardigs heeft gezegd. Het komt uit een scène in het derde bedrijf vanGehucht, waarin Hamlet verstrooid met Polonius in gesprek is over het verschijnen van een voorbijtrekkende wolk. Nadat hij eerst heeft besloten dat het er 'bijna in de vorm van een kameel' uitziet, verandert Hamlet van gedachten in 'een wezel' en vervolgens in 'een walvis', waarop Polonius vermoeid antwoordt, 'heel erg als een walvis'.

Een versie van dit verhaal liep voor het eerst in 2015.